Oferta liceu

 NIVELURI ŞI FORME DE ÎNVĂŢĂMÂNT

 

Clasa Filieră Profil Specializare Număr de clase
 

IX

 

Teoretică

Real Matematică-informatică 2
Real Matematică-informatică, intensiv informatică 1
Real Matematică-informatică, intensiv limba engleză 2
Real Științe ale naturii 1
Umanist Filologie 1
Total clase a IX-a 7
 

X

 

Teoretică

Real Matematică-informatică 3
Real Matematică-informatică, intensiv informatică 1
Real Matematică-informatică, intensiv limba engleză 2
Umanist Științe sociale 1
Total clase a X-a 7
 

XI

 

Teoretică

Real Matematică-informatică 3
Real Matematică-informatică, intensiv informatică 1
Real Matematică-informatică, intensiv limba engleză 2
Umanist Filologie 1
Umanist Științe sociale 1
Total clase a XI-a 8
 

XII

 

Teoretică

Real Matematică-informatică 3
Real Matematică-informatică, intensiv informatică 1
Real Matematică-informatică, intensiv limba engleză 2
Umanist Științe sociale 1
Total clase a XII-a 7
Total clase 29

 

 

Program de funcţionare în 2 schimburi

 

SCHIMBUL I:  CLASELE XI-XII
7.30-8:20 Oră de curs
8:20-8:30 Pauză
8:30-9:20 Oră de curs
9:20-9:30 Pauză
9:30-10:30 Oră de curs
10:20-10:40 Pauza mare
10:30-11:20 Oră de curs
11:20-11:30 Pauză
11:30-12:20 Oră de curs
12:20-12:30 Pauză
12:30-13:20 Oră de curs
SCHIMBUL II:  CLASELE IX-X
13:30-14:20 Oră de curs
14:20-14:30 Pauză
14:30-15:20 Oră de curs
15:20-15:30 Pauză
15:30-16:20 Oră de curs
16:20-16:30 Pauza mare
16:30-17:20 Oră de curs
17:20-17:30 Pauză
17:30-18:20 Oră de curs
18:20-18:30 Pauză
18:30-19:20 Oră de curs

 


 

OFERTA CURRICULARĂ

Învăţământ liceal

 • Plan cadru pentru liceu teoretic, aprobat prin O.M.E.C.I. Nr.3410/ 16.03.2009
 • Programe școlare pentru discipline de studiu din învățământul liceal, aprobate prin Ordinul Nr.5099/2009
 • În cadrul programului intensiv de predare a disciplinelor: limba engleză și informatică se respectă Art.7 și Art.9 din O.M.E.C.I. Nr.3410 din 16.03.2009

 

CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII

Clasa a IX-a

Disciplina Titlul opționalului Tipul
Informatică Informatică Aprofundare
Provocarea algoritmilor Aprofundare
Matematică Probleme tip Aprofundare
Fizică Tehnici de laborator Aprofundare
Biologie Educatie pentru sănătate Disciplină nouă
 

Limba engleză

Capcanele limbii Aprofundare
Tehnici de redactare Extindere
Itinerarii britanice Disciplină nouă

Clasa a X-a

Disciplina Titlul opționalului Tipul
Informatică Informatică Aprofundare
Optimizarea algoritmilor Aprofundare
Matematică Rezolvări de ecuații Aprofundare
 

Limba engleză

Capcanele limbii Aprofundare
Tehnici de redactare Extindere
Itinerarii britanice Disciplină nouă
Limba română Literature și alte arte Aprofundare

Clasa a XI-a

Disciplina Titlul opționalului Tipul
 

Informatică

Informatică Aprofundare
Tehnoredactare Aprofundare
Complemente C++ Aprofundare
Matematică Probleme de sinteză Aprofundare
Fizică Analogii mecanice Aprofundare
Limba română Interferențe între imagine și text Aprofundare
 

Limba engleză

Capcanele limbii Aprofundare
Tehnici de redactare Extindere
Itinerarii britanice Disciplină nouă
Itinerarii americane Disciplină nouă
Biologie Educație pentru sănătate Disciplină nouă
Biologie Lumea invizibilă Aprofundare
Chimie Probleme de chimie organică Aprofundare
Istorie Probleme controversate ale istoriei României Aprofundare
Educație fizică Baschet/volei Aprofundare

Clasa aXII-a

Disciplina Titlul opționalului Tipul
 

Informatică

Provocarea algoritmilor Aprofundare
Pagini WEB Aprofundare
Matematică Probleme recapitulative Aprofundare
Chimie Probleme de chimie organică Aprofundare
Limba română Autori canonici Aprofundare
Norma literară actuală Aprofundare
Limba engleză Pregătire pentru examene Aprofundare
Tehnici de redactare Extindere
Biologie Problem de genetică Aprofundare
 

Istorie

București-ul de ieri și de azi Disciplină nouă
Civilizație și cultură română în context european Extindere
Educație fizică Baschet/volei Aprofundare

OFERTA EXTRA-CURRICULARĂ ȘI EXTRAȘCOLARĂ

 1. Oferta extra-curriculară:
 • Pregătire suplimentară în vederea susținerii examenului de bacalaureat
 • Pregătire suplimentară în vederea pregătirii elevilor capabili de performanță pentru participarea la olimpiade și concursuri școlare
 • Pregătire suplimentară de recuperare a elevilor aflați în situație de corigență
 • Ateliere de lucru/mese rotunde pe diverse teme: violență, comunicare, educație pentru sănătate, etc.
 • Cercul de limba franceză
 • Club de limbă engleză: Youthclub
 • Competiții sportive
 • Trupa de teatru Okaua
 • Cluburi pentru colective redacționale
 • Activități de voluntariat
 • Proiecte educaționale:
  • ”Cuza te așteaptă”
  • Liceenii la grădiniță
 • Clase Europene, Alden-Biesen, Belgia
 • Evenimente tradiționale:
  • Ziua Liceului – 24 ianuarie
  • Balul Bobocilor
  • Balul Absolvenților
  • Ziua Porților Deschise
  • Halloween
  • Valentine”s Day – Ziua Îndrăgostiților
  • 1 Iunie – Ziua copilului
  • Serbare de Crăciun
 1. Oferta extrașcolară: 
 • Excursii în țară și în străinătate
 • Tabere școlare
 • Vizite la muzeu, obiective istorice, etc.
 • Vizionare de spectacole