DESPRE NOI

Viziunea şcolii

Demersul nostru educaţional, alături de familie şi comunitate, are ca ideal dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, formarea personalităţii autonome şi creative a tinerilor ce vor deveni astfel apţi, pentru integrarea socio-culturală şi profesională deplină într-o lume dinamică supusă unor transformări din ce în ce mai rapide.

 

Misiunea şcolii noastre

Toate activităţile liceului nostru au ca finalitate formarea personalităţii tânărului prin:

– dezvoltarea capacităţilor intelectuale, a abilităţilor practice, a tehnicilor de muncă intelectuală şi a disponibilităţilor afective;

– asimilarea cunoştinţelor ştiinţifice şi a valorilor culturale, naţionale şi universale;

– educarea în spiritul respectării drepturilor si libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii şi al toleranţei, al schimbului liber de opinii;

– cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umana, faţă de valorile moral-civice, a respectului faţă de natură şi mediul înconjurător;

– formarea unei conduite morale care să inspire respectul și încrederea societății;

– dezvoltarea armonioasă a individului prin educaţie morală, educaţie igienico-sanitară, educaţie fizică şi prin practicarea sportului;

 

 

Valorile noastre:

Autodisciplinaa avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe impulsuri şi a avea un comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare.

Cooperarea – a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi.

Integritatea – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă.

Profesionalismul – a avea cunostinte, abilități și respect față de profesia aleasă, cu dorinţa de a fi cel mai bun în domeniul său de activitate

Respectul – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană.

Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni.

Toleranţa – a accepta multiculturalismul şi diversitatea etnică şi de idei.